PK ตรวจหาความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม


PK ตรวจหาความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

แพ็คเกจตรวจหาความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของไต-ตับ ไทรอยด์ ไขมันในเลือด เชื้อซิฟิลิส โซเดียม แคลเซี่ยม


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง