PK ตรวจข้อเข่าเสื่อม


PK ตรวจข้อเข่าเสื่อม

แพ็คเกจตรวจข้อเข่าเสื่อม “ข้อเข่าเสื่อม” ปัญหาใหญ่ของวัยผู้สูงอายุ หากคุณอายุ 60 ปีขึ้นไป มีน้ำหนักตัวมาก มีอาการเข่ายึด ฝืด งอลำบาก เข่าผิดรูป ปวด บวมแดง ควรเข้ารับการตรวจกับโรงพยาบาลธนบุรี

 


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง