รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" คลินิกเวชปฎิบัติทั่วไป "

 
พญ.สุณี ศรียศชาติ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ - ศุกร์
เวลาออกตรวจ
08.00-12.00 น. ** เฉพาะนัดหมาย
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000