รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" คลินิกอายุรกรรมโรคความดันโลหิต "

 
นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคความดันโลหิต
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ศุกร์ และ เสาร์
เวลาออกตรวจ
ศ 17.00 - 20.00 น.และ ส. 16.00- 19.30 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000