รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" คลินิกศัลยกรรมเด็ก "

 
นพ.ชนา สาทรกิจ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมเด็ก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
เวลาออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมเด็ก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
08.00-09.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.มนวัฒน์ เงินฉ่ำ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมเด็ก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
เวลาออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.รวิศ เรืองตระกูล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมเด็ก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
เวลาออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ไพบูลย์ สุทธิวรรณ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมเด็ก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
เวลาออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000