รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" คลินิกอายุรกรรมโภชนาการ "

 
พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมโภชนาการ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ พฤหัส เสาร์
เวลาออกตรวจ
จ.,พฤ.18.00 - 20.00น. /ส. 09.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000