รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์ระบบประสาทและสมอง "

 
นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - ส
เวลาออกตรวจ
อ,พ,ศ 17.00-20.00 น. / จ,พฤ , ส 09.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สุรพล สุขสาคร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
16.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อรรคพล พินิจจินดาทรัพย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมประสาท
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ, อ,พฤ, ศ
เวลาออกตรวจ
จ, อ, ศ 08.00 - 17.00 น. / พฤ 08.00 - 13.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อัครเชฏฐ์ พินิจบรรเจิดกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร-เสาร์,อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
อ-ศ 08.00-17.00 น. / ส 09.00-11.00 น. *เสาร์ 2,4 ของเดือน* / อา 9-12 น. *อา 2,4 ของเดือน
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ - พุธ ,ศุกร์ และ เสาร์ *ส 1,3 ของเดือน
เวลาออกตรวจ
จ-พ,ศ 10.00-12.30 น.,13.30-16.30 น. / ส 10.00-12.30 น., 13.30-16.30 น.*ส 1,3
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.จิราพร สุจจานันท์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ,พ,ศ-ส
เวลาออกตรวจ
จ,พ 09.00 - 15.00 น. / ศ 09.00 - 12.00 น. / ส 08.00 - 13.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ธนรรญา วงศ์สีนิล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ส-อา
เวลาออกตรวจ
ส 16.00-20.00 น. / อา 09.00-16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ธนิตา แสงเปี่ยมสุข
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ , อ , พ,อา
เวลาออกตรวจ
จ-อ 09.00-17.00 น. /พ 13.00 -20.00 น./ อา 08.00-17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000