รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์ระบบประสาทและสมอง "

 
นพ.รังสรรค์ ชัยเสวิกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อา * งดอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
เวลาออกตรวจ
9.30 - 16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ และ เสาร์
เวลาออกตรวจ
พ. 17.00-20.00 น. / ส. 08.00 -14.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.วงศ์พิทักษ์ เทพพรพิทักษ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ-พฤ
เวลาออกตรวจ
จ,อ,พฤ 08.00 -17.00 น. / พ 09.00 - 16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ
เวลาออกตรวจ
17.00-19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.วิญญู คู่วิมล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ศุกร์
เวลาออกตรวจ
16.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ศรัณย์ นันทอารี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
อาทิตย์ 14.00-18.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สงคราม โชติกอนุชิต
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์ * เสาร์ที่ 2 ,4 ของเดือน
เวลาออกตรวจ
08.00 - 11.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สมชาย โตวณะบุตร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี 09.00 - 12.00 น.
เวลาออกตรวจ
พฤหัสบดี 09.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000