รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์สูติ-นรีเวช "

 
นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อ , พฤ
เวลาออกตรวจ
16.30-18.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ชาญชัย วันทนาศิริ
แพทย์ผู้เขี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
เวลาออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ทวีพงษ์ สุวรรณโคต
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
13.00-15.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.บุญเลิศ วิริยะภาค
แพทย์ผู้เขี่ยวขาญทางด้านสูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
อา 10.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ประสงค์ ตันมหาสมุทร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ
เวลาออกตรวจ
พุธ 16.30-18.30 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤ 17.00 - 20.00 น.
เวลาออกตรวจ
พฤ 17.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลปวัฒนา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ,พฤหัสบดี และเสาร์
เวลาออกตรวจ
พ-พฤ. 17.00-20.00 น. ส.09.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.พิชัย ลีระศิริ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์
เวลาออกตรวจ
18.00-19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000