รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์ทันตกรรม "

 
ทญ.ณัฐินี พรหมพิทักษ์
ทันตแพทย์ แผนก จัดฟัน
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ ,พฤหัสบดี และ อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้า โทร 1645 หรือ02 487 2000 ต่อ 2350,2351
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
ทญ.ดวงเดือน กิรติวงศ์วรรณ
ทันตแพทย์ แผนก ตรวจวิเคราะห์ ,บูรณะแก้ไขฟันและความผิดปกติในช่องปาก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร
เวลาออกตรวจ
(กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า) โทร 1645 หรือ 02 4872000 ต่อ 2350 , 2351
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
ทญ.ตรีษา ศาสตระรุจิ
ทันตแพทย์ แผนก ทันตกรรมเด็ก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ,ศุกร์,เสาร์
เวลาออกตรวจ
(กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า) โทร 1645 หรือ02 487 2000 ต่อ 2350 , 2351
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
ทญ.นันทินี นันทวณิชย์
ทันตแพทย์ แผนก จัดฟัน
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัส,อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
(กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า) โทร 1645 หรือ 02 487 2000 ต่อ 2350,2351
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
ทญ.ปรัชญา จรสัมฤทธิ์
ทันตแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร , พุธ
เวลาออกตรวจ
(กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า)
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
ทญ.ปิ่นมณี สิริวีรพจน์
ทันตแพทย์ แผนก ใส่ฟัน
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์,พุธ,พฤหัส
เวลาออกตรวจ
(กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า) โทร 1645 หรือ02 487 2000 ต่อ 2350 , 2351
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
ทญ.ปิยนุช ชนะจรัญวิทย์
ทันตแพทย์ แผนก รักษารากฟัน
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ,ศุกร์,เสาร์
เวลาออกตรวจ
(กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า) โทร 1645 หรือ02 487 2000 ต่อ 2350 , 2351
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
ทญ.พรทิพย์ วิริยะภาค
ทันตแพทย์ แผนก โรคเหงือก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ศุกร์
เวลาออกตรวจ
(กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า) โทร 1645 หรือ02 487 2000 ต่อ 2350 ,2351
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000