นพ.บรรจง มไหสวริยะ


นพ.บรรจง มไหสวริยะ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ (มือ)

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คระแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
  • มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2522
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

วันออกตรวจ

จันทร์

เวลาออกตรวจ

18.00-19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000