นพ.ต่อพล วัฒนา


นพ.ต่อพล วัฒนา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ (มือ)

การศึกษา

  • Doctor of Medicine (M.D.) Mahidol University 1997
  • Certificate of Proficiency in Orthopedic Surgery Mahidol University 2001
  • Research Fellow in Orthopedic Surgery Mayo Clinic, USA. 2004
  • Pediatric Hand and Upper Extremity Research Fellowship & Clinic Observership UTSW, Taxas, USA. 2005

วันออกตรวจ

พฤหัสบดี

เวลาออกตรวจ

18.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000