นพ.เอกเกษม วาณิชเจริญกุล


นพ.เอกเกษม วาณิชเจริญกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2558
  • วุฒิบัตร อนุสาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560

วันออกตรวจ

จ - อ

เวลาออกตรวจ

จ 17.00 - 20.00 น. / อ 17.00 - 22 .00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000