นพ.วรวุฒิ กี่สุขพันธ์


นพ.วรวุฒิ กี่สุขพันธ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552 
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์ คณแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559
  • Fellowship ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ บูรณสภาพ (ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทลัยมหิดล พ.ศ.2562

วันออกตรวจ

จ-ศ และ อา

เวลาออกตรวจ

จ-พฤ 09.00 -16.00 น. / จ. 17.00 - 20.00 น. / ศ. 09.00 - 12.00น. / อา 14.00 - 20 .00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000