นพ.ธีรเดช จันทระ


นพ.ธีรเดช จันทระ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูก

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2552 
  • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา รพ.ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559
  • ประกาศนียบัตร สาขา การผ่าตัดกระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560

วันออกตรวจ

จ - ส

เวลาออกตรวจ

จ-พฤ 09.00-16.00 น. / พ 17.00-20.00 น. / ศ 09.00-12.00 น. / ส 13.00-17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000