นพ.คณินทร์ กีรติพงค์ไพบูลย์


นพ.คณินทร์ กีรติพงค์ไพบูลย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547 
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554

วันออกตรวจ

พฤ

เวลาออกตรวจ

18.00 - 21.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000