นพ.วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ


นพ.วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2551 

• วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์ รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559

วันออกตรวจ

พ , ส

เวลาออกตรวจ

พ 17.00 -22.00 น. / ส 16.00 -22 .00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000