นพ.สิทธานต์ อิ่มประสิทธิชัย


นพ.สิทธานต์ อิ่มประสิทธิชัย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
(เวชศาสตร์การกีฬา)

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พ.ศ.2559 
  • วุฒิบัตร เวชศาสตร์การกีฬา รพ.ธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560

วันออกตรวจ

ศุกร์ และ เสาร์

เวลาออกตรวจ

ศ 16.00-20.00 น. / ส 15.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000