นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่


นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  พ.ศ. 2509
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา  พ.ศ. 2513
  • American Board of Othopaedic Surgery, USA.

วันออกตรวจ

อังคาร ,ศุกร์ และ เสาร์

เวลาออกตรวจ

อ. 18.00-20.00 น. / ศ 12.00 -13.00 น. / ส 11.00 -17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000