นพ.ปฏิเวช งามวิจิตวงศ์


นพ.ปฏิเวช งามวิจิตวงศ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2550
  • Fellowship วุฒิบัตร  ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศาสตร์  รพ.เลิดสิน  พ.ศ. 2551

วันออกตรวจ

พฤ

เวลาออกตรวจ

18.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000