นพ.ค้ำวงศ์ สายสมร


นพ.ค้ำวงศ์ สายสมร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตร  ออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2559
  • Fellowship วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2560

วันออกตรวจ

จันทร์ - เสาร์

เวลาออกตรวจ

จ,อ,พ,พฤ 08.00-16.00 น. / อ 17.00 - 20.00 น./ ศ 08.00-12.00 น. /ส 08.00 -16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000