นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา


นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • Doctor of Medicine (MD.) Mahidol University 2001
  • Certificate of Proficiency in Orthopedic Surgery ,  Mahidol University 2008
  • Fellowship in Spine surgery ,  Mahidol University 2010
  • Fellowship in Spinal Tumor Surgery,Washington University,St.Luuis. USA 2015
  • Fellowship in Spine Surgery,Thomas Jefferson University,Philadelphia,USA2016

วันออกตรวจ

เสาร์

เวลาออกตรวจ

16.00 - 18.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000