นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค


นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2553

Fellowship 

  • อนุมัติบัตร สาขาผ่าตัดกระดูกสันหลัง มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558

วันออกตรวจ

จันทร์ , อังคาร , ศุกร์ , อาทิตย์

เวลาออกตรวจ

จ-อ,ศ 12.00 -15 .00 น. / อา 13.00 - 16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000