นพ.ธเนศ อริยะวัตรกุล


นพ.ธเนศ อริยะวัตรกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2549
  • วุมิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2556  
  • Fellowship
    - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2557
    - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขากุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558

วันออกตรวจ

พุธ

เวลาออกตรวจ

16.00 - 18.00 น. (*พุธที่ 1,3 ของเดือน)
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000