นพ.ชัยเวช ฤติวรางค์กูร


นพ.ชัยเวช ฤติวรางค์กูร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตร  Adult  Reconstructive  Surgery  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2557

วันออกตรวจ

พฤ ส และ อา

เวลาออกตรวจ

พฤ 16.00 - 20.00 / ส 08.30 - 14.00 และ อา 15.00 - 22.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000