นพ.กมลชนก ประภาศรีสุข


นพ.กมลชนก ประภาศรีสุข

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูก มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555
  • อนุบัตรผู้เชี่ยวชาญ Hand & Microsurgery มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล) พ.ศ.2556

วันออกตรวจ

พฤหัสบดี

เวลาออกตรวจ

พฤ 18.00 - 19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000