นพ.กฤตธี โคละทัต


นพ.กฤตธี โคละทัต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันออกตรวจ

จันทร์ , พุธ และ เสาร์

เวลาออกตรวจ

จ,พ 16.00-19.00 น. / และ ส. 14.00-18.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000