นพ.มนตรี วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร


นพ.มนตรี วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตร  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554
  • Fellowship  วุฒิบัตร  ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555

วันออกตรวจ

ศุกร์

เวลาออกตรวจ

ศ. 17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000