ศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์


ศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ ชำนาญการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จากคณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2542
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิคส์ และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันออกตรวจ

ศุกร์,เสาร์

เวลาออกตรวจ

ศ 16.30- 18.00 น. / ส 11.00-15.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000