นพ.พิเชฐ โชติจุฬางกูร


นพ.พิเชฐ โชติจุฬางกูร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2520  
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์-รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2527

วันออกตรวจ

จันทร์-ศุกร์

เวลาออกตรวจ

08.00-12.00น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000