นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ


นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านกระดูกและข้อ
(เวชศาสตร์การกีฬา)

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  พ.ศ.2529
  • วุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สนใจในวิชา arthroscopic surgery & orthopaedic sports medicine

วันออกตรวจ

อังคาร ,อาทิตย์

เวลาออกตรวจ

อัง 17.00 - 20.00 น. / อา 08.00 - 13.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000