นพ.อำนวย อุนนะนันทน์


นพ.อำนวย อุนนะนันทน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • 2506 แพทยศาสตร์บัณทิต (ศิริราช)
  • 2512-2515 Orthopedic Residency Training at Case Western Reserve University, USA
  • 2515 Diplomate American Board Orthopedic Surgery, Case Western Reserve University, USA
  • 2516 Spine Fellow, Case Western Reserve University, USA
  • 2517  อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
  • 2518 Fellow of American College of Surgery (FACS)

 

วันออกตรวจ

เฉพาะแพทย์นัด

เวลาออกตรวจ

เฉพาะแพทย์นัด
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000