นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธ์


นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
(เวชศาสตร์การกีฬา)

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ. 2539
  • วุฒิบัตรสาจาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ. 2548
  • Fellowship
    - Orthopaedic  Surgery  จาก Johns Hopkins Hospital  ปี 2548

วันออกตรวจ

อังคาร

เวลาออกตรวจ

อ 18 .30 -19.30 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000