นพ.สุธี ทวีพันธุ์สานต์


นพ.สุธี ทวีพันธุ์สานต์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2545
  • Fellowship ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

วันออกตรวจ

อาทิตย์

เวลาออกตรวจ

12.00 - 15.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000