นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข


นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ. 2550

Fellowship

  • วุฒิบัตรสาขาผ่าตัดกระดูกสันหลัง มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ. 2551

วันออกตรวจ

พ ,พฤ และ ส

เวลาออกตรวจ

พ,พฤ 08.00 -14.00 น. / ส 08.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000