นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์


นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ.  2530
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ.  2536
  • Fellowship

- Spinal  Surgery     มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ.  2537
- Spinal  Surgery  , State  University  of  New  York ,  2540

วันออกตรวจ

จ,พฤ และ ส

เวลาออกตรวจ

จ,พฤ 18.00-19.00 น. / ส 14.00-16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000