นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ


นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  •  แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2519
  • วุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523
  • Fellowship in Hand Surgery, Microsurgery, University of Oxford, England

 

วันออกตรวจ

อังคาร , ศุกร์

เวลาออกตรวจ

อ 16.30-18.00น. / ศ 13.30-15.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000