นพ.ปณต เลื่อมสำราญ


นพ.ปณต เลื่อมสำราญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

-แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548 /

-วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์อร์โธปิดิกส์  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554

วันออกตรวจ

จ - ศ 09.00 - 17.00 น.

เวลาออกตรวจ

จ - ศ 09.00 - 17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000