นพ.กรกฎ พานิช


นพ.กรกฎ พานิช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านกระดูกและข้อ
(เวชศาสตร์การกีฬา)

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ. 2539
  • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์  มหาวิทยาลัย มหิดล  พ.ศ. 2546
  • Fellowship Sport medicine มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ. 2551

วันออกตรวจ

จันทร์,อาทิตย์

เวลาออกตรวจ

จ 17.00-22.00น. / อา 13.00- 19.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000