นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล


นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • Doctor of Medicine (MD.)  Mahidol University 1987
  • Certificate of Post Medical Study in Orthopedic Surgery Mahidol University 1993
  • Musculoskeletal Oncology in Orthopedic Surgery  UCLA 1997
     

วันออกตรวจ

อ.

เวลาออกตรวจ

18.30-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000