นพ.สมยศ วรรณสินธพ


นพ.สมยศ วรรณสินธพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ป.การผ่าตัดกระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันออกตรวจ

พุธ , เสาร์

เวลาออกตรวจ

พ 16 .00 -18.00 น. / ส 13.00-16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000