นพ.ระพินทร์ พิมลศานติ์


นพ.ระพินทร์ พิมลศานติ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • Doctor of Medicine (MD.)  Mahidol University  1996
  • Certificate of Proficiency in Orthopedic Surgery  Mahidol University  2001
  • Fellowship in Orthopedic Oncology  Mayo clinic, USA. 2006
  • Fellowship in Musculoskeletal Oncology Toronto, Canada

วันออกตรวจ

พฤ 18.00 - 19.00 น.

เวลาออกตรวจ

18.00 - 19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000