นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม


นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

- Doctor of Medicine (MD.) Mahidol University 2001
 
- Certificate of Post Medical Study in Orthopedic Surgery  Mahidol University 2008

วันออกตรวจ

อังคาร และ เสาร์

เวลาออกตรวจ

อังคาร 17.00 - 19.00 น./เสาร์ 09.00 - 11.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000