นพ.ชลเวช ชวศิริ


นพ.ชลเวช ชวศิริ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2527 
  • วุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2534
  • Fellowship  การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและประสาทไขสันหลัง มหาวิทยาลัย Case Western Reserve, Cleveland, Ohio, USA.

วันออกตรวจ

จันทร์

เวลาออกตรวจ

จันทร์ 18.00 - 19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000