นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ


นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • Doctor of Medicine (MD.)  Mahidol University 1997
  • Certificate of Post Medical Study in Orthopedic Surgery Mahidol University 2002
  • Orthopaedic Trauma and Adult Reconstruction Surgery  Columbia University 2007
  • Orthopaedic Trauma,Hospital for special Surgery  Cornell University 2007

วันออกตรวจ

อาทิตย์

เวลาออกตรวจ

อา 09.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000