ความภูมิใจขององค์กร

 

 1. โรงพยาบาลได้รับรองคุณภาพจากสถาบันคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 2. โรงพยาบาลได้จดสิทธิบัตร เครื่องวัดระดับ CSF ในผู้ป่วยวิกฤตทางด้านสมอง
 3. โรงพยาบาลมี CSSD ที่ใช้ระบบศูนย์รวม และบริการแบบ Just in time for Delivery ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งช่วยลดภาระงาน และสามารถงดการใช้ยาล้างและแช่เครื่องมือที่หอผู้ป่วยได้ทั้งหมด
 4. โรงพยาบาลมีการพัฒนาเรื่อง VAP ใน ICU และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวที่เข้าร่วมโครงการ Clean Care is Safer Care เรื่อง VAP ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันบำราศนราดูรและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งได้นำมาใช้ในการปฏิบัติและพัฒนาแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลลัพธ์ที่สามารถป้องกันการเกิด VAP
 5. โรงพยาบาลได้รับการรับรองความปลอดภัยของอาคารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี
 6. ได้รับการรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อสิงหาคม 2554
 7. ได้รับการรับรองคุณภาพไตเทียม จากราชวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
 8. ได้รับการรับรองคุณภาพไตเทียม จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 9. Quality improvement Award จาก AACP 2010 ได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท Kimberly-Clark ประเทศไทยจำกัด เรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยเยื่อรีไซเคิล
 10. ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท/สถาบันชั้นนำระดับชาติในการรับตรวจสุขภาพประจำปี เช่น กองทุนสวนยาง, เดลินิวส์, บริษัทบุญรอดฯ, เอ็กซิมแบ้งค์, บสก,สคบ ฯลฯ
 11. Hospital Quality Award ประเภท Gold จาก AIA    
 12. Quality improvement Award จาก AACP 2013, 2018
 13. Quality improvement Award จาก บ.เมืองไทยประกันชีวิต ปี 2015-2018
 14. โรงพยาบาลได้รับรางวัล Best Claim Managment : AIA Hospital Award 2019
 15. โรงพยาบาลได้รับรางวัล ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ของ Maung Thai Life Assurance Hospital Award 2019

 

รายชื่อบริษัทประกันคู่สัญญา

 • April Assistance (Thailand) co. Ltd.
 • บริษัท ลูม่า แคร์ จำกัด
 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จํากัด สาขาประเทศไทย
 • บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท เมดิเฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สไมล์ทีพีเอ จำกัด
 • บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
 • บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็ทน่าประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอฟพีจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ จำกัด

ศูนย์รักษาเฉพาะทาง