โปรแกรมตรวจ

PK ตรวจสุขภาพกระดูกและตรวจกระดูกพรุน

แพ็คเกจตรวจสุขภาพกระดูกและตรวจกระดูกพรุน สำหรับบุคคลอายุ 20 ปีขึ้นไปหรือคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน

PM ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลธนบุรี รักษารากฟันเทียม ฟอกสีฟัน รักษาสุขภาพช่องปากและฟันในทุกช่วงวัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม

Healthy Gift Card

ความห่วงใย มอบให้กันได้ทุกวัน ด้วยบัตรของขวัญตรวจสุขภาพ (Healthy Gift Card) เลือกซื้อได้ 6 โปรแกรม เริ่มจำหน่าย 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์