โปรแกรมตรวจ

PK ส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร

แพ็คเกจส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร

Sleep Test

ตรวจสุขภาพการนอนหลับ / นอนกรน

PK ตรวจสุขภาพกระดูกและตรวจกระดูกพรุน

สำหรับบุคคลอายุ 20 ปีขึ้นไปหรือคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน

PK คลอดเบาใจ

แพ็คเกจคลอดปกติ / แพ็กเกจผ่าคลอด

โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก

พัฒนาการด้านสังคม,ภาษา,กล้ามเนื้อมัดต่างๆ

PK ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy)

Package Hyperbaric Package TCOM

ศูนย์ออกซิเจนบำบัด โรงพยาบาลธนบุรี