โปรแกรมตรวจ

Drive-In เพื่อตรวจ Covid-19

แบบไม่ต้องพบแพทย์ ไม่ต้องการใบรับรองแพทย์

PM วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ป้องกันได้ โดยการฉีดวัคซีน

PK ตรวจสุขภาพ 9 รายการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แบ่งตามอายุ และ เพศ

สิทธิพิเศษ ..หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เพียงคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้...........รับสิทธิ........... ฉีดวัคซีนปอดอักเสบ และ งูสวัด ราคา พิเศษ...

Sleep Test

ตรวจสุขภาพการนอนหลับ / นอนกรน

PK คลอดเบาใจ

แพ็คเกจคลอดปกติ / แพ็กเกจผ่าคลอด

โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก

พัฒนาการด้านสังคม,ภาษา,กล้ามเนื้อมัดต่างๆ

PK ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy)

Package Hyperbaric Package TCOM

ศูนย์ออกซิเจนบำบัด โรงพยาบาลธนบุรี

PK ส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร

แพ็คเกจส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร