โปรแกรมตรวจ

ติดตามระดับภูมิคุ้มกัน

Covid-19 เป็นเชื้ออุบัติใหม่ข้อมูลการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ ยังมีข้อมูลอยู่อย่างจำกัด

PK ตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แบ่งตามอายุ และ เพศ

สิทธิพิเศษ ..หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เพียงคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้...........รับสิทธิ........... ฉีดวัคซีนปอดอักเสบ และ งูสวัด ราคา พิเศษ...

PK

ส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร

ตรวจสุขภาพกระดูกและตรวจกระดูกพรุน

สำหรับบุคคลอายุ 20 ปีขึ้นไปหรือคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

แพ็คเกจ HPV Vaccine Gardasil (การ์ดาซิล) และ Cervarix (เซอวาริคซ์)- มะเร็งปากมดลูก สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของหญิงไทย

แพ็คเกจวัคซีน สำหรับลูกน้อย

ให้ภูมิคุ้มกันในวันนี้....เพื่อชีวิตที่ดีของลูกน้อย

แพ็คเกจ คัดกรองความเสี่ยง โรค

มะเร็งปากมดลูก (CA Cervix) พบได้เป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ในประเทศไทย