โปรแกรมตรวจ

PG ตรวจสุขภาพตา

ดวงตา และการมองเห็น เป็นสิ่งสำคัญ... ดูแลสุขภาพตาด้วยการเข้ารับการตรวจตาเป็นประจำ

Drive-In เพื่อตรวจ Covid-19

แบบไม่ต้องพบแพทย์ ไม่ต้องการใบรับรองแพทย์

PK ตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แบ่งตามอายุ และ เพศ

PK คัดกรองความเสี่ยง โรคมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก (CA Cervix) พบได้เป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ในประเทศไทย

PM ตรวจระดับวิตามินดี

ร่างกายมีวิตามินดีเพียงพอแล้วหรือยัง

สิทธิพิเศษ ..หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เพียงคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้...........รับสิทธิ........... ฉีดวัคซีนปอดอักเสบ และ งูสวัด ราคา พิเศษ...

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

แพ็คเกจ HPV Vaccine Gardasil (การ์ดาซิล) และ Cervarix (เซอวาริคซ์)- มะเร็งปากมดลูก สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของหญิงไทย