โปรแกรมตรวจ

PM วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ป้องกันได้ โดยการฉีดวัคซีน

โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก

โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ,มัดเล็ก ,ภาษา,สังคม ต้องโทรจองคิวนัดล่วงหน้า

PK ตรวจหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อม

แพ็คเกจ ตรวจหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อม

PK ตรวจข้อเข่าเสื่อม

แพ็คเกจตรวจข้อเข่าเสื่อม
เปิดบริการตามเวลาแพทย์ศูนย์โรคกระดูกและข้อออกตรวจ
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63

PK ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy)

Package Hyperbaric Package TCOM

ศูนย์ออกซิเจนบำบัด โรงพยาบาลธนบุรี

PK วัคซีนสำหรับลูกน้อย

แพ็คเกจหยอดวัคซีนป้องกันโรคท้องเสียรุนแรงจากไวรัสโรต้า แพ็คเกจวัคซีนป้องกันโรค ไอพีดี

เริ่ม 15 กุมภาพันธ์ 2563

PM ตรวจสุขภาพหัวใจราคาพิเศษ

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงผ่านหน้าอก ตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และตรวจภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว

เริ่ม 1 มกราคม 2563