โปรแกรมตรวจ

แพ็คเกจผ่าตัด มะเร็งต่อมลูกหมาก

ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robot-Assisted)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน

ตรวจเบาหวาน เพื่อชะลอโรคแทรกซ้อน

แพ็คเกจ ตรวจสุขภาพกระดูก และ ตรวจกระดูกพรุน

สำหรับบุคคลอายุ 20 ปีขึ้นไปหรือคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตา และ eyes lid treatment

ดวงตา และการมองเห็น เป็นสิ่งสำคัญ... ดูแลสุขภาพตาด้วยการเข้ารับการตรวจตาเป็นประจำ