แนะนำแพทย์ใหม่

 
พญ.อินทิพร เมธาสิทธิ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
จ 18.00-21.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.กานต์ ภูษณสุวรรณศรี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.เอกเกษม วาณิชเจริญกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - อ
เวลาออกตรวจ
จ-อ 17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อภินันทน์ อภิวัฒนันต์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - พ , พฤ -ส
เวลาออกตรวจ
จ-พ,ศ 07.00-17.00 น. / พฤ 07.00-12.00 น. / ส 12.00-16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ธนิตา แสงเปี่ยมสุข
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ , อ , พ,อา
เวลาออกตรวจ
จ-อ 09.00-17.00 น. /พ 13.00 -20.00 น./ อา 08.00-17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000