แนะนำแพทย์ใหม่

 
นพ.วิจารณ์ วชิรวงศากร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร , พฤหัสบดี
เวลาออกตรวจ
17.00-19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
ทพ.บุญฤทธิ์ สอาดเอี่ยม
ทันตแพทย์ (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
17.00 - 19.00 น
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สรฉัตร นิลธวัช
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ
เวลาออกตรวจ
พุธ 16.00-20.00 น
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ชมพูนุช จันทรกระวี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
อา 11.00-15.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์
เวลาออกตรวจ
จ 17.00-19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000